Home


Välkommen till AstridGruvan AB!                     
Welcome to AstridGruvan Ltd!

Vi är ett svenskt prospekteringsbolag med inriktning på ädelmetaller.

Intresserade av att sammarbeta med oss?
Vi är alltid intresserade av medarbetare eller investerare!
Kontakta Kjell-Åke "Sprängar´n" via e-mail!

We are a Swedish prospecting company

with focus on precious metals.

Do you want to join us?

We are always interested in a J/V or Investors!
For more information contact
Kjell-Åke by e-mail!

Kjell-Åke hold all permits for blasting that Nitro Nobel has to offer, including for responsible supervisor.


info@astridgruvan.se

www.astridgruvan.se

OBS!
New update on Information page!
                                       OBS!


               Copyright:
                       AstridGruvan AB
                     Last update: May 2020


Nedan:
B
ildspel på borrkärnor från området Kopparmossen i Värmland.
Området Kopparhagen/åsen, med de fantastiskt höga geofysiska mätresultaten har ännu inte gjorts några borrningar då kapital saknas!
                                                                          Värmländska Guldlinjen kallas den!


Below:
Slideshow
of drill cores from the area "Copper Bog" in Värmland.
Still to come is the drilling in the area "Copper ridge" with
amazingly high geophysical measurement results!
Just need funding to continue and get the final result!

                                                                         It is called the "Värmländska Goldline!"
Guld och koppar
Guld och koppar
Pure copper and gold from a creek below the "Kopparhagen" Copper ridge. Enlarged image.


Drillcore 4.68m. Mineralization from the surface and down to, as for now, 407 m!


From surface down to 6.28 m.


From surface down to 26.78m and 29.76m.


3 different cores from surface down to 64 m.


Results from drilling down to 143,5m, 175,5m and 195m!


Cores down to 200m and 250m.


Several areas with quartz!


Quartz and natures own art!
Mineralisering inne i en borrkärna
Ytterligare en rikligt mineraliserad borrkärna
Borrkärnor med mycket kvarts!
Borrdjup 374-378 m.
Guldet går vanligtvis i Kvarts
Kvarts/Quarts på djupet!
olivin_turmaline_x
olivin_turmaline_x
Olivin i borrkärnor
Turmaline fann vi i borrkärna!