Information - Information

På många ställen går berget upp i dagern, och mineraliseringen likaså!
Här på denna plats visar
analyser från MinPro AB
2.5% Koppar samt 0,8 gr Guld
i ytsten!

En ren fröjd för geologi fantasten med sin hacka!In several places in the area the mountain is visible and the mineralization as well!
Here at this site, analyzes from MinPro AB show 2.5% Copper and 0.8 g Gold in the surface!

A pure delight for the geology

 interested!
Uppdaterad Information:
2019 indikation vid undersökning vid Kopparmossen. se bild 

Vi behöver i nuläget en samarbetspartner för att slutföra nästa steg.
Om ni finner vårt arbete och resultat intressanta, så tveka inte att kontakta oss!

Vi kan också lämna en referens genom en svensk QP geolog som väl känner
till både området och vårt arbete och som kan komma att vara rådgivande i
det fortsatta arbetet!

Vi erbjuder er att få ta del i våra 3 mineralrika områden här i Sverige.
Utan att ta del av bolagets aktier, om detta är att föredraga för er!

Ett en gång i livets erbjudande!

Då vi har väldigt hög besöksfrekvens på vår hemsida från många länder ser vi att det finns ett stort intresse på marknaden för koppar och andra mineraler, speciellt då sällsynta jordartsmetaller som kommer att bli ännu mer eftertraktade när världsläget stabiliseras!

Därför inbjuder vi till ett samarbete!

Tveka inte att höra av Er till oss med era frågor!

Välkomna via e-mail: info@astridgruvan.se

_________________________________________________________________________________________________________

Mer information:


Bra infrastruktur, vägar, järnväg, vatten, högspänningsledning. Närmaste flygplats i Karlstad.
Inga nyckelbiotoper eller arkeologiska platser inom området.
God kontakt med Sunne kommun och Länsstyrelsens miljöenhet.

Bakgrund:

Ingen tidigare gruvbrytning, endast testgropar gjorda av de Engelsmän som skulle starta brytning och dra järnväg till Arvika och pråm på Glafsfjorden till England. Dock kom 1:a världskriget och något hände som gjorde att de aldrig återvände. Dåvarande markägaren, Astrid Nilssons farfar var den som jobbade för dem och han berättade aldrig för någon om fyndigheten, förutom sin familj, och därför finns det inget nedskrivit om fyndigheten i Bergsstatens arkiv.
Och därmed har inget Gruvbolag vetat om området tidigare!


Gruva lämplig som dagbrott.
Med uträkning på utförd borrning och markmätning är den beräknade tillgången på mineral uppskattad till 900 miljoner ton. Dock ej än fastställd än som Jorc or NI-43-101 standard.
Beräknad livslängd på gruvan +40 år.

Analyser från sprängning på 5 m djup visar: Au @ 7,8 g/t, Ag @ 303 g/t and Cu @ 3,9%, Fe @ 20,5% .
I ytan visar anlayser: Au @ 0,8 g/t and Cu @ 2,5% - 2.79 %.

Borrhål nr 6 (av 8) visar  2,5% Cu ( koppar) och  200 meters beräknat 1% koppar! Också visade analyserna på samtliga REE i interesanta mängder! 

 

Geofysisk markmätningar, IP/magnetic utförda av GeoVista Ltd Sweden visar även de på riktigt höga värden!


___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      
                                                                                                                                

                                                                                                                                  2019 indication of survey at (Copperbog) 

                                                                                                                                                                           photo to the right:


Property description:

A finding consisting of two V-shaped ridges each appx.3 km in length, 250-300 m width.

All cores are mineralized from the surface all the way and without interruption, down to 408 m, and it is
"open" downwards.

The area between the two ridges are not investigated yet.

All cores are available for inspection, just outside of Växjö.Good infrastructure, roads, rail, water, high voltage line. Nearest airport in Karlstad. No key biotopes or archaeological sites in the area. Good contact with Sunne municipality and the County Administrative Board's environmental unit.

Mine suitable as open pit mining. With the calculation of drilling and ground measurements performed, the estimated supply of mineral is estimated at 900 million tonnes. Estimated life of the mine 40 years.


Background:

No previous mining, only test pits made by the Englishmen who would start mining the area, also

building railway to Arvika and then transporting the ore on a barge on the Glafsfjord back to England.
However, the 1st World War came and something happened and they never returned.
The owner, Astrid Nilsson's grandfather was the one who worked for them and he never told anyone about the deposit, except to his family, and therefore there is no notes in the Mineral Inspectorate, "Bergsstatens", archives.
No other mineral companies knew about this area!


The mine should be suitable for open pit mining. The mineralization is expected to hold some 900 Mt of ore, not yet confirmed according to Jorc or NI-43-101 standards

 

Samples from blasting at 5 m depth show Au @ 7,8 g/t, Ag @ 303 g/t and Cu @ 3,9%, Fe @ 20,5% .
At surface, Au @ 0,8 g/t and Cu @ 2,5% - 2.79 %.


Drill hole no 6 (of 8) show 2,5% Cu and 200 meters coherent with approximately 1% copper!


RARE EARTH MINERALS that the world is in great need of!

It is really interesting to see that the analyzes from blasting tests and from a miner test in drillcores, show exciting results concerning the rare earth metals, REE.
More samples and analyzes must be done!Copperbog area

Consider that no survey has taken place in that area with an even higher geophysical readings, than those that are now analyzed!
We were pleasantly surprised to find pure gold and copper in the small stream below Kopparåsen.
There are high expectations of what is hidden in this area!


Geophysical Ground measurements, IP/magnetic made by GeoVista Ltd Sweden also show high values.


Information about laws for mining companies.
Bergsstaten/Mining Inspectorate in Sweden

Homepage in English: http://www.bergsstaten.se/index_e.htm


For questions about investing in Sweden.
Invest Sweden website in English and several other language:
www.investsweden.se


GeoVista AB,
is an independent consultant company within mineral exploration and engineering geology.